Zmiana harmonogramu

Zgodnie z informacją podaną przez sędziego głównego, harmonogram turnieju uległ modyfikacji.
Najważniejsza zmiana dotyczy turnieju w grze aktywnej.
Szczegóły dostępne w zakładce „harmonogram”.